Pulty centralizované ochrany - PCO

Pulty centralizované ochrany jsou základním prvkem elektronické ochrany majetku a osob a umožňují monitorovat hlášení jednotlivých ústředen elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Prostřednictvím tohoto systému je možno neprodleně reagovat na poplachovou informaci EZS a následně vyslat zásahové jednotky na zabezpečovaný objekt s cílem zabránit nebo minimalizovat případný vznik škod.

Pulty centralizované ochrany

  • telefonní
  • radiové
  • stálá služba
  • zásahové jednotky
  • servis 24 hod. denně