Odborné psychologické služby

Naše společnost poskytuje odborné psychologické služby, především z oblasti forenzní psychologie. Pro příklad uvádíme níže popsané psychologické služby.

  • Kompletní psychologická vyšetření - Psychodiagnostika (osobnostní i výkonové složky)
  • Pracovně-profesní psychologické asistenční služby pro obchodní společnosti i fyzické osoby
  • Psychologické poradenství a odborné konzultace
  • Analýza výpovědi pomocí fyziodetekce (polygrafu) - detektor lži
  • Vybrané úkony forenzní psychologie
  • Školící akce pro pracovníky bezpečnostních složek na různá témata. Níže uvádíme příklady.

Zvládání rizikových situací, komunikace s pachatelem i obětí, poskytování pomoci v situaci tísně, posuzování vážnosti hrozby, zvládání agrese bez použití násilí, problematika a prevence závislostí, oblast pracovně-profesní psychologie a příbuzná témata, komunikace s médii.