Pořadatelská a pořádková služba

Pořadatelská služba

Zajistíme Vám v potřebném rozsahu jakoukoli akci ať, už se koná na místě veřejnosti přístupném, nebo v soukromých prostorách.

Poskytování organizačního a produkčního servisu. Zajištění akcí pro domácí i zahraniční firmy. Pronájem AV techniky a dalšího speciálního zařízení.

Zajistíme:

 • sportovní akce
 • kulturní akce
 • společenské akce
 • reklamní akce
 • školící akce
 • VIP akce

Pořádková služba pro města a obce

Kompletní služby pořádkového dohledu spočívají ve 24. hodinové službě či namátkových kontrolách hlídky v katastru obce.

Tato služba může zahrnovat tyto atributy:

 • kontrola veřejného pořádku - asistence zaměstnancům MěÚ a OÚ při výkonech
 • dohled nad pořádkem a průběhem při jednorázových akcích
 • napojení majetku města či obce na PCO ( pult centrální ochrany )
 • pronájem a následná obsluha kamerových systémů
 • monitorování černých skládek v katastru obce
 • preventivní aktivity v daných obcích
 • kontrola dodržování rybářského práva na vodních zdrojích majetků obcí
 • zřízení tísňového telefonní linky se 24 hodinovou službou pro občany