Ostraha objektů a majetku

Základním účelem fyzické ostrahy je ochrana zdraví a majetku našich klientů před negativními vlivy, které by mohly narušovat bezproblémový chod střeženého objektu, a předcházení rizikovým situacím. Zajišťujeme služby jako je ostraha objektů a majetku a ochrana osob, běžně provádíme vnější i vnitřní ostrahu objektu včetně parkovišť a na žádost klienta i bezprostředního okolí.

Fyzická ostraha objektu a majetku obnáší pravidelné obchůzky našimi pracovníky, zajišťuje kontrolu pohybu osob a vozidel, vchod do budovy a pravidelným zápisem monitoruje vjezd a výjezd vozidel do objektu a z objektu.

Na přání klienta jsme schopni zajistit pracovníka s jazykovými znalostmi a na vnější ostrahu a ochranu osob i majetku psovoda se psem. Váš objekt zajistíme po dobu 24 hodin denně dle podmínek smluvených ve směrnicích.