Kontrola nemocných

Kontrola dodržování nemocenského režimu osob v pracovní neschopnosti.

Jednou z našich nových činností je provádění kontrol nemocných zaměstnanců, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými dle § 192 Zákoníku práce.

Proč kontrola nemocných?

Zejména proto, že dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. hradí prvních 14 kalendářních dnů nemocenské zaměstnavatel. Ne všichni nemocní však dodržují povinnosti dočasně práce neschopného pojištěnce a proto vám nabízíme provádění kontrol nemocných, a to za účelem zamezení podvodné nemocnosti. Kontroly jsou účinný preventivní prvek.

Kdy je vhodné provést kontrolu nemocného

Zejména tehdy, když jako zaměstnavatel máte podezření, že váš zaměstnanec nemoc pouze předstírá, ze zaměstnání bere nemocenskou a přitom vykonává jinou činnost.

Co bude našim úkolem

Úkolem našeho pracovníka bude osobní návštěva vašeho nemocného zaměstnance v místě nahlášeného pobytu, kde bude následně sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li nemocný zaměstnanec v místě nahlášeného pobytu zastižen, bude vše písemně zaprotokolováno. Na základě tohoto protokolu pak budete moci z části (nebo zcela) odebrat danému zaměstnanci nemocenské dávky. Kontroly lze dle vašeho přání provádět i o víkendu.

Co vám to přinese?

Tyto kontroly jsou především účinným preventivním prvkem a také vám pomůžou odhalit zaměstnance, kteří úmyslně omezují a komplikují chod vaší firmy a v neposlední řadě vás stojí peníze, které vydáte na jejich nemocenskou.

Právní rámec

Kontroly nemocných jsou umožněny zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009. Dle § 65 odst. 2 písm. c) tohoto zákona, je zaměstnavatel oprávněn provádět kontroly, zda zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dodržuje povinnosti stanovené v § 56 odst. 2 písm. b) tohoto zákona.