Hlídání a doprovod dětí

Jako žádanou službu nabízíme hlídání a doprovod dětí, popř. dalších osob, ať už se jedná o kontinuální výkon služby, tj. každodenní doprovod dítěte do školy apod., nebo zajištění krátkodobého výkonu této služby v případě zvýšeného bezpečnostního rizika.

Hlídání dětí z důvodů absence rodičů zajišťujeme prostřednictvím prověřených a zkušených pečovatelek, kdy je kladen důraz na přátelské a milé jednání vůči dítěti.

Zajišťujeme krátkodobé i dlouhodobé hlídání, dle dohody se zákazníkem.